CORNER MAGAZINE
- ORANGE ISSUE

Edited by Tranzit.ro/Bucuresti
Published by IDEA
2015
12 pages
Romanian / English (partially)
Offset print, 1 Pantone color
Softcover, unbound

Out of Stock

(EN)
CORNER fotbal + societate is a new, periodical publication that proposes an interdisciplinary approach, taking as its point of departure football and its complex, both contemporary and historical context. The published materials bring to the foreground less (re)presented subjects, theorize different aspects of football and follow its evolution and social determinations.

We aim at intersecting football with various mechanisms of knowledge production, including approaches from anthropology, art, contemporary dance, architecture, economy, its relation to authority, subcultures, the relationship between individual, group and society, following less discussed aspects such as horizontal organization, representation of minorities, gender relations and others.

Under the current conditions, when both sports and art are confiscated by the media industry and exclusively transformed into commodities, we consider necessary a recuperation of the democratic and emancipating aspects of football, alongside a critical analysis of its functioning and reception modes.

CORNER is a collective initiative of the artists Sorin Popescu and Dana Andrei, supported by curator Raluca Voinea.

The publication is produced by tranzit.ro/ București and IDEA arts + society magazine. The first issue includes materials realized by, or together with: Ștefan Tiron, Florin Flueraș, Powerpuff, Irina Botea & Jon Dean, Ovidiu Țichindeleanu, Florin Poenaru, Dan Perjovschi, Anca Verona Mihuleț, Corneliu Porumboiu, Prosper Center.

Design: Paul Voggenreiter - hirnfaustauge.de
Print: IDEA Design & Print

Thanks to: Irina Costache, Larisa Crunţeanu, Xandra Popescu, Bogdan Dumitrache, Edi Constantin, Alexandra Pirici, Tim Nădăşan, Simona Chiorean, Cătălin Slatina, Dana Beșliu, Ioana Răileanu.

(RO)
CORNER fotbal + societate este o publicație periodică mai puțin obișnuită în peisajul editorial local, propunînd o abordare interdisciplinară, pornind de la fotbal și contextul mai complex al acestuia, atît contemporan cît și istoric. Materialele publicate vor aduce în prim plan subiecte mai puțin (re)prezentate, vor teoretiza diversele aspecte ale fotbalului și vor urmări evoluția și determinările sale sociale.
Ne propunem să intersectăm fotbalul cu diverse mecanisme de producere a cunoașterii vizînd abordări dinspre antropologie, artă, dans contemporan, arhitectură, economie, relațiile cu autoritatea, subculturi, relația dintre individ, grup și societate, urmărind aspecte mai puțin discutate precum organizarea pe orizontală, reprezentarea minorităților, relațiile de gen și altele.
În condițiile actuale, în care atît sportul cît și arta sînt confiscate de industria mediatică și transformate exclusiv în produse de consum considerăm ca binevenită o recuperare a valențelor democratice și emancipatoare ale fotbalului, pe lîngă o analiză critică a modurilor sale de funcționare și receptare.

CORNER este o inițiativă colectivă a artiștilor Sorin Popescu și Dana Andrei, susținuți de curatorul Raluca Voinea.

Publicația este produsă de tranzit.ro / București și revista IDEA. Arts + Society. Primul număr include materiale realizate de, sau împreună cu: Ștefan Tiron, Florin Flueraș, Powerpuff, Irina Botea & Jon Dean, Ovidiu Țichindeleanu, Florin Poenaru, Dan Perjovschi, Anca Verona Mihuleț, Corneliu Porumboiu, Prosper Center.
Design: Paul Voggenreiter – HIRN FAUST AUGE
Print: IDEA Design & Print
Mulţumiri: Irina Costache, Larisa Crunţeanu, Xandra Popescu, Bogdan Dumitrache, Edi Constantin, Alexandra Pirici, Tim Nădăşan, Simona Chiorean, Cătălin Slatina, Dana Beșliu, Ioana Răileanu

https://www.p-u-n-c-h.ro/files/gimgs/th-457_coperta corner.jpg
https://www.p-u-n-c-h.ro/files/gimgs/th-457_cuprins corner 1.jpg
https://www.p-u-n-c-h.ro/files/gimgs/th-457_4_v41.jpg
https://www.p-u-n-c-h.ro/files/gimgs/th-457_3_v82.jpg
https://www.p-u-n-c-h.ro/files/gimgs/th-457_5_v66.jpg
""